چطور اسباب بازی چشم بند دزد دریایی بسازیم

 

کودکان زیادی دارای تنبیلی و یا ضعف یکی از چشم ها نسبت به دیگری هستند که میتوان به سادگی آنها را درمان کرد .در حال حاضر روش های درمانی مورد استفاده برای کودکان همان هایی است که برای بزرگتر ها هم استفاده میشود در حالی که میتوان به سادگی و با همراه کردن بازی دوره درمان را برای کودک شیرین و قابل تحمل کرد.به این منظور اسباب بازی چشم بند دزد دریایی را آموزش میدهیم و در پست بعدی سناریو بازی های لازم برای درمان  را منتشر خواهیم کرد . با ما همراه باشید.

مواد مورد نیاز: کاغذ – مقوای ضخنم سیاه یا پارچۀ سیاه – روبان سیاه یا کش نواری سیاه – چسب –  نخ سیاه – سوزن – قیچی – مداد

طرز تهیه: با مداد بر روی کاغذ بیضی یا دایره ای بزرگتر از چشم رسم کنید و با قیچی ببرید. کاغذ مورد نظر را بر روی مقوای سیاه یا پارچۀ سیاه موقتا بچسبانید و با قیچی به همان اندازه از پارچه یا مقوا ببرید و کاغذ را دور اندازید. نوار یا کش نواری سیاه را به دو طرف پارچه یا مقوا با نخ بدوید. اگر مقوا باشد، می توان با چسب هم چسباند. اندازۀ نوار باید طوری باشد که وقتی چشم بند را بر روی چشم می بندیم، نه شل باشد که در صورت حرکت، بیفتد و نه آنقدر تنگ باشد که پاره شود.

از این وسیله در تمرینات چشم، زیاد استفاده خواهد شد. مخصوصا در مواردی که یک چشم ضعیفتر از دیگری باشد،رچشم قوی را می بندیم تا چشم ضعیف بیشتر فعالیتت بکند.