ما با همکاری کلینیک های معروف و متخصصان مجرب ایرانی مکان هایی را برای بازی کودکان خاص ایجاد کرده ایم و با اسباب بازی های روز دنیا و روش های درمانی مبتنی بر بازی آنها را تجهیز و آماده سازی کرده ایم . اگر کودک خاص دارید میتوانید در این مراکز خدمات ویژه و به روز دنیا را دریافت کنید.