مسئولیت های اجتماعی

 

ما در شبکه اسباب بازی به این معتقدیم که همکاری و تعاون در جامعه به خصوص برای مقاصد عام المنفعه میتواند به ایجاد جامعه ای بهتر و کسب و کار های پویا تر کمک کند. در همین راستا ما در شبکه اسباب بازی  برنامه های متعددی را برای همکاری با سازمان های خیریه و گروههای مردم نهاد با اهداف مشخص ترتیب داده و اجرا کرده ایم و این امکان را فراهم کرده ایم تا این گروهها از طریق ما امکان استفاده طیف وسیعی از کودکان نیازمند از اسبا بزای های روز دنیا را فراهم کنند .

ما به این معتقدیم که :

همه افراد جامعه  در هر وضعیت مالی و اجتماعی حق دارند بازی های سودمند و با کیفیت را در اختیار داشته باشند.

اولین مجموعه پارک بازی در این قالب در مهدکودک آرتا در روزهای 5 شنبه از ساعت 13-18 پذیرای کودکان بی سرپرست تحت پوشش موسسات خیریه میباشد . برای هماهنگی جهت حضور در این برنامه میتوانید  از طریق پست الکترونیک info@toynet.ir اقدام کنید .