هر اسباب بازی برای هدف مشخصی طراحی شده است و برای آنکه استفاده کنندگان از اسباب بازی بتوانند نهایت استفاده را از آن ببرند نیازمند شناخت دقیق هدف و نحوه کار با آن هستند . ما در شبکه اسباب بازی با ارتباط مشتقیم با تولید کننده اسباب بازی و یا از طریق تیم های طراحی بازی دستور العمل های ویژه هر بازی را تامین و در اختیار مشتریان میگذاریم .