اسباب بازی ها گونه های مختلفی دارند و شاید به میلیاردها نوع برسند.اما قطعا ما نمیتوانیم همه انواع آن را شناسایی و انتخاب کنیم . به هیمن منظور فرصتی را فراهم آورده ایم تا مشتریان خوب ما بتوانند اسباب بازی هایی را که شناسایی کرده اند و علاقه مندند آن را در شبکه اسباب بازی در اختیار داشته باشند به ما معرفی کنند تا نسبت به تامین آن اقدام کنیم . شرط تامین این اسباب بازی تنها مفید بودن آن برای بخش بزرگی از مشتریان ماست .